So'nggi yangiliklar

Oʻzbekiston Respublikasida 2022-yilning yanvar oyida jami faoliyat yuritayotgan Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish sanoati korxonalari tomonidan 1 908,7 mlrd. soʻm qiymatga teng boʻlgan mahsulotlar ishlab chiqarildi.

Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021/2022- o‘quv yili boshiga mamlakatimizda qishloq joylarda joylashgan umumta’lim muassasalari soni 6368 tani tashkil etdi, ushbu ko‘rsatkichni 2018- yilga nisbatan taqqoslaganda, 324 taga oshganini ko‘rish mumkin, Umumta’lim muassasalari soni yillar kesimida quyidagiсha:

Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021/2022- o‘quv yili boshiga mamlakatimizda shahar joylarda joylashgan umumta’lim muassasalar soni 3921 tani tashkil etdi, ushbu ko‘rsatkichni 2018- yilga nisbatan taqqoslaganda, 191 taga oshganligini ko‘rish mumkin.

Surxondaryo viloyatida 2021- yil yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 5039,7 milliard so‘mni yoki 2020- yilning yanvar-dekabriga nisbatan o‘sish sur’ati 115,2 % ini tashkil qildi.  

Oʻzbekiston Respublikasida 2021-yilning yanvar oyida jami faoliyat yuritayotgan Yogʻoch va poʻkak buyumlar (mebeldan tashqari), pohol va toʻqish uchun materiallardan buyumlari ishlab chiqarish sanoati korxonalari tomonidan 90,5 mlrd. soʻm qiymatga teng boʻlgan mahsulotlar ishlab chiqarildi.

Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022- yil 1- fevral holatiga ko‘ra, respublikamizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2017- yilning mos davri bilan solishtirilganda 2,7 barobarga oshgan bo‘lib, ularning yillar kesimidagi soni quyidagicha ko‘rinishni hosil qilganligini ko‘rishimiz mumkin.

O‘zbekiston viloyatida  2021- yil yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 77762,0 milliard so‘mni yoki 2020- yilning yanvar-dekabriga nisbatan o‘sish sur’ati 106,6 % ini tashkil qildi.  

O‘zbekiston viloyatida  2021- yil yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 77762,0 milliard so‘mni yoki 2020- yilning yanvar-dekabriga nisbatan o‘sish sur’ati 106,6 % ini tashkil qildi.  

Samarqand viloyatida 2021- yil yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 6109,5 milliard so‘mni yoki 2020- yilning yanvar-dekabriga nisbatan o‘sish sur’ati 119,5 % ini tashkil qildi. 

2022- yilning yanvar oyida O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan yangi qurilish hisobidan 3082,9 mlrd. so‘m yoki jami kichik korxona va mikrofirmalarning yangi qurilish ishlaridagi ulushi 67,5 % ni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar oyida aholi jon boshiga yangi qurilish ishlari bo‘yicha quyidagi hududlarda yuqori hajmlar, xususan, Toshkent shahrida – 502,0 ming so‘m, Navoiy viloyatida– 222,6 ming so‘m, Sirdaryo viloyatida – 130,1 ming so‘m, Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 122,4 ming so‘m, Toshkent viloyatida – 118,9 ming so‘m  va Jizzax viloyatida – 118,7 ming so‘m  qayd etildi.

Oʼzbekiston 2022- yilning yanvar oyida eng koʼp meva va sabzavot mahsulotlarini eksport qilgan davlatlar:

2022- yil 1- fevral holatiga ko‘ra (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 467 096 tani tashkil etib, 2017- yilning mos davri bilan solishtirilganda 2,2 barobarga oshgan.

2022- yilning yanvar oyida Oʼzbekiston qiymati 1,3 mln. АQSh dollariga teng 2,7 ming tonna xurmo eksport qilgan.

2021- yil yakunlariga ko‘ra, Samarqand viloyatida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining YAHM tarkibidagi ulushi 44,9 % ni, sanoat – 14,8 % ni, qurilish – 6,0 % ni va xizmatlar sohasi – 34,3 % ni tashkil etdi.

2022-yilning yanvar oyida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmida savdo xizmatlarining ulushi 25,3 % ni tashkil etib, bu 5 997,8  mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.

Davlat statistika qo‘mitasining uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma’lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning yanvar-dekabr holatiga 100 ta uy xo‘jaligiga to‘g‘ri keladigan mobil telefonlar soni 308 tani tashkil etdi.

2022- yil yanvar oyida kichik tadbirkorlik subyektlari tomoni-dan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 11 777,7 mlrd. so‘mga teng bo‘lib, ishlab chiqarilgan bozor xizmatlarining umumiy hajmida ularning ulushi 49,7 % ni tashkil etdi.