So'nggi yangiliklar

2020- yilda ayollar rahbarligidagi kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan joriy qilingan innovatsiyalar 328 tani tashkil etgan.

2021- yil yanvar - sentabr oylarida respublikamizda jami 1 313,7 ming tonna uzum yetishtirilgan.

2021- yil yanvar - sentabr oylarida respublikamizda jami 1 436,7 ming tonna poliz ekinlari yetishtirilgan.

  2021- yilning yanvar - sentabr oylarida mamlakatimizda 464 ming tonna kalava ip eksport qilingan.

Ushbu hujjatda quyidagi uchta maʼlumotni yig‘ish texnologiyasi ko‘rib chiqiladi: Internet jahon tarmog‘i orqali javob berish; telefon orqali

  2020- yilda kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan joriy etilgan innovatsiyalar, birlikda

 2021- yil yanvar - sentabr oylarida respublikamizda jami 6 346,5 ming tonna don ekinlari yetishtirilgan.

2021- yil yanvar-sentabr oylarida moliyaviy xizmatlar hajmi 44 260,7 mlrd. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 128,8 foizni tashkil etdi.

2021- yil yanvar - sentabr oylarida respublikamizda 8 129,4 ming tonna sut yetishtirilgan.

 Joriy yilning yanvar-sentabr oylarida, O‘zbekiston Respublikasida jami 3439,8 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2020- yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 109,8 % ni tashkil etdi.

 2021- yil yanvar - sentabr oylarida respublikamizda 5 549,9 mln. dona tuxum olingan.

 2021- yilning yanvar-sentabr holatiga ko‘ra, Jizzax viloyati aholisining umumiy daromadlari hajmining o‘sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 76,8 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 16,4 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

 2021- yilning yanvar-sentabr holatiga ko‘ra, Jizzax viloyati aholisining umumiy daromadlari hajmining o‘sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 76,8 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 16,4 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

 Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmining ulushi 2020- yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 3,1 % punktga kamaydi va 7,3 % ni tashkil etdi. Qolgan 92,7 % i kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri kelib, 2020- yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 3,1 % punktga ko‘paydi.

 2021- yilning yanvar - sentabr holatiga ko‘ra, qurilish sohasida yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarining soni 5 103 tani tashkil etdi.

 2021- yil yanvar - sentabr oylarida respublikamizda 1 888,3 ming tonna go‘sht (tirik vaznda) yetishtirilgan.

aholini ro‘yxatga olish — O‘zbekiston Respublikasining butun hududida yoki uning muayyan hududlarida o‘tkaziladigan, belgilangan sanada aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy tavsiflarini belgilovchi shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish hamda ularga ishlov berish davriy jarayoni;

2021- yilning 1- oktabr holatiga ko‘ra, faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 475 349 ta tashkil etdi.