16/11/2022

Respublikamizda 2022- yil yanvar-oktabr oylarida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) son 76 876 tani tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlandi:

savdoda – 29 168 ta

sanoatda – 13 841 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 10 670 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 4 947 ta

qurilishda – 4 022 ta

tashish va saqlashda – 2 785 ta

axborot va aloqada – 2 156 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 1 292 ta

boshqa sohalarda – 7 995 tani tashkil etgan

Tugmani bosing Tinglash GSpeech