So'nggi yangiliklar

 2021- yil yanvar - sentabr oylarida respublikamizda 5 549,9 mln. dona tuxum olingan.

 2021- yilning yanvar-sentabr holatiga ko‘ra, Jizzax viloyati aholisining umumiy daromadlari hajmining o‘sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 76,8 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 16,4 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

 2021- yilning yanvar-sentabr holatiga ko‘ra, Jizzax viloyati aholisining umumiy daromadlari hajmining o‘sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 76,8 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 16,4 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

 Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmining ulushi 2020- yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 3,1 % punktga kamaydi va 7,3 % ni tashkil etdi. Qolgan 92,7 % i kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri kelib, 2020- yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 3,1 % punktga ko‘paydi.

 2021- yilning yanvar - sentabr holatiga ko‘ra, qurilish sohasida yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarining soni 5 103 tani tashkil etdi.

 2021- yil yanvar - sentabr oylarida respublikamizda 1 888,3 ming tonna go‘sht (tirik vaznda) yetishtirilgan.

aholini ro‘yxatga olish — O‘zbekiston Respublikasining butun hududida yoki uning muayyan hududlarida o‘tkaziladigan, belgilangan sanada aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy tavsiflarini belgilovchi shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish hamda ularga ishlov berish davriy jarayoni;

2021- yilning 1- oktabr holatiga ko‘ra, faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 475 349 ta tashkil etdi.

2021- yilning yanvar - sentabr oylarida O‘zbekiston xorijiy davlatlarga qiymati 242,5 mln. AQSh dollariga teng bo‘lgan 25 171 ta yengil avtomobillar eksport qilgan.

2021- yilning 1- oktabr holatiga ko‘ra, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari jami tadbirkorlik subyektlaridagi ulushi 7,1 foizni (soni 475 349 ta) tashkil etdi.

   2020/2021- o‘quv yili  boshiga mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan oliy ta’lim tashkilotlari  soni 127 tani tashkil etgan bo‘lib, ularning hududlar bo‘yicha soni quyidagicha:

2021– yilning yanvar–sentabr oylarida Buxoro viloyatining qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi

Buxoro viloyatining demografik holati (Dastlabki ma’lumotlar) 

Yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi (2021-yil yanvar-sentabr, dastlabki ma’lumotlar qishloq xo‘jaligi va tadbirkorlik subyektlaridan tashqari)

Buxoro viloyatidagi korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumot 2021- yil 1- oktabr holatiga ko‘ra (fermer va dehqon xo‘jaliklaridan tashqari)

aholini ro‘yxatga olish — O‘zbekiston Respublikasining butun hududida yoki uning muayyan hududlarida o‘tkaziladigan, belgilangan sanada aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy tavsiflarini belgilovchi shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish hamda ularga ishlov berish davriy jarayoni;

2021- yil yanvar-sentabr holatiga ko‘ra dastlabki ma’lumot

2021- yilning yanvar-sentabr oyi yakuni bilan viloyatning tashqi savdo aylanmasi